Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Kašpar Hauser

26. května roku 1828 se na norimberském rynku objevil neznámý chlapec. Na sobě měl obnošené šatstvo, kráčel velmi nejistě, jako by se právě učil chodit, a téměř nemluvil. U sebe měl pouze dopis adresovaný veliteli čtvrté eskadrony šestého pluku lehké kavalerie baronu Friedrichu von Wessenig. Ukázalo se, že chlapec po dlouhých 16 let vyrůstal bez styku s lidskou společností, v malé temné cele. Měl výborný sluch i zrak a projevovaly se u něho výjimečné schopnosti, které však časem ztrácel. Pátrání po jeho původu vedlo až k nejvyšším místům a zdálo se, že Kašpar je uneseným korunním princem Bádenska. Začaly se vést řeči o mocenských intrikách, které jen zesílily po neúspěšném pokusu o Kašparovo zabití roku 1829. Nakonec byl však Kašpar Hauser přece jen usmrcen jedním bodnutím dýky neznámého útočníka v prosinci 1833.

« Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30