Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Hukvaldy

Jednou z nejrozsáhlejších zřícenin u nás je původně gotický hrad, postavený na vysokém vrchu nad údolím řeky Ondřejnice. Byl založen přibližně v polovině 13. století Frankem z Hückeswagenu, který svůj přídomek odvozoval od rodového hradu v Porýní. V 16. století, v době hrozící války s Turky, prošel hrad rozsáhlou rekonstrukcí. Mohutné hradby rozšířily jeho půdorys do takových rozměrů, že prostory byly schopny pojmout i několikatisícovou vojenskou posádku. Po selské rebelii na konci 17. století, která je obdobím mnoha pověstí a legend, začal hrad ztrácet na významu. Roku 1762 vyhořel a i přes nejnutnější úpravy provedené v 19. století se stal volně přístupnou romantickou zříceninou a místem častých výletů. Sem také rád chodíval hukvaldský rodák skladatel Leoš Janáček a hrad je od roku 1994 dějištěm hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy.

« Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30