Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Jmelí

Za jeden ze symbolů Vánoc je u nás považováno jmelí. Podle legendy byla tato rostlina dříve stromem, z jehož dřeva byl vytesán Kristův kříž. Strom pak prý hanbou seschnul a změnil se v rostlinu. Ta dodnes Kristovo umučení vykupuje tím, že zahrne dobrem všechny, kdo pod ní projdou. Jmelí je cizopasný keř, který se usazuje na větvích listnatých i jehličnatých dřevin, proniká do nich svými kořeny a odnímá jim vodu a minerální roztoky. Je zajímavé, že jmelí je částečně schopno přizpůsobovat tvar svých listů tvaru hostitelské rostliny. Jmelí bývalo keltskými druidy považováno za posvátné, neboť sekalo-li se z dubu zlatým srpem a nechalo-li se padat na připravené plátno, mělo kouzelné účinky. I moderní věda potvrdila, že jmelí obsahuje látky snižující krevní tlak a roztahující cévy, a proto je surovinou k výrobě léčiv proti arterioskleróze.

« Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30