Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Robot

Toto slovo se poprvé objevilo v Čapkově dramatu R.U.R. z roku 1920, což je asi skutečnost všeobecně známá. Karel Čapek ovšem není původcem tohoto výrazu. Na Štědrý den roku 1933 vyšel v Lidových novinách článek, v němž sám autor hry objasnil pozadí vzniku slova robot. Přišel prý onehdy s nápadem na hru za svým bratrem Josefem, který právě něco maloval. Nastínil mu ve stručnosti obsah děje a posteskl si, že stále váhá, jak má ve hře nazvat umělé dělníky. „Řekl bych jim laboři, ale připadá mně to nějak papírové,” pochyboval. „Tak jim řekni roboti,” zamumlal tehdy Josef a maloval dál. „Tím způsobem se tedy zrodilo slovo robot; budiž tímto přiřčeno svému skutečnému původci,“ napsal v roce 1933 Karel Čapek.

« Duben 2020 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30