Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Zlatý řez

Zatímco s Pythagorovou větou se seznamují už žáci základních škol, pojem zlatého řezu není tak všeobecně znám. A přitom v minulosti sehrál významnou úlohu daleko přesahující rámec matematiky. Rozdělit určitou míru v poměru zlatého řezu znamená rozdělit ji tak, aby se její menší část měla k větší stejně jako větší část k celku. Tento harmonický proporční vztah je odnepaměti používán v architektuře, malířství i sochařství. Už Egypťané používali při stavbě pyramid kvocient, nazvaný seqt, který později objevili i staří Řekové. V renesanci, která se o antickou kulturu opírala, byli matematici tak okouzleni tímto poměrem, že jej nazývali božským poměrem (divina proportio). Názvů zlatý řez a zlatý poměr se začalo užívat až v 19. století.

« Červen 2019 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30