Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Druidové

Pod označením druid si mnozí z nás představí vousatého kněze starých galských a britských Keltů. Jejich společenské zařazení bylo ovšem daleko složitější. Druidové tvořili celou privilegovanou vrstvu a vykonávali přední funkce v kmenovém svazu. Příslušníci druidů byli zároveň kněžími, léčiteli a soudci, vyznali se v astronomii. Dělili se tak na bardy, tedy pěvce, básníky a dějepisce, ovyddy – lékaře a přírodovědce a pak na druidy v užším slova smyslu, tedy kněze a právníky. Druidky či drusady, tedy ženské protějšky mužských druidů, žily především na ostrovech a těšily se mimořádné vážnosti. Pod vlivem anglických romantiků je dodnes vžitý jeden zásadní omyl, že snad proslulé megalitické stavby jako například Stonehenge byly zbudovány na popud druidů. V době, kdy se druidové objevili, byly ovšem tyto stavby již dlouhá staletí v rozvalinách.

« Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30