Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Knoflíky

Ne vždy sloužily knoflíky na našich oděvech k zapínání. Tato funkce jim byla přiřčena teprve asi před 700 lety, když na konci středověku ustupovala móda širokých rouch nové užší linii. První knoflíky, z nichž nejstarší jsou historicky doložené z doby kolem roku 2000 př. n. l., byly používány jako šperk. Řekové, Římané, Indové i Germáni zdobili své oděvy bohatě dekorovanými knoflíky, vyrobenými z kostí, nejčastěji sloních klů nebo z lastur. Ozdobnou funkci měly také slavné zlaté gombíky Velkomoravské říše. Praktickou zapínací funkci dostaly knoflíky ve 13. století, kdy díky dokonalejší spřádací a tkalcovské technice bylo možno vyrábět stále jemnější látky, které dosavadní jehlice a spony poškozovaly. Knoflíkové módní vlny se jako první chopila šlechta, která také záhy vydala nařízení, kolik knoflíků smí nosit na svém oděvu měšťan či sedlák.

« Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30