Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Kamna

Ve starověkém Řecku a Římě měli předchůdci dnešních kamen podobu prostých ohnišť, kde na plochých kamenech nebo na železné třínožce hořelo dřevo a dřevěné uhlí. Samotné slovo „kamna“ pochází z latinského výrazu „caminus“, který znamená ohniště. Nejstarší kamna byla budována z kachlů usazovaných do předem postaveného hliněného tělesa. Rané typy pocházejí z alpských zemí, především z klášterů, kde bylo třeba vytápět obytné prostory jinak než otevřeným ohněm v krbu. V českých zemích se kachlová kamna objevila ve 13. století. V průběhu dalších let se měnil nejen dekor na kachlích, ale především technologie jejich výroby. Asi ve 14. století přestala být nosnou konstrukcí kamen hliněná kopule a ke stavbě se začalo používat vlastních kachlí. Velký pokrok se projevil i v zavádění glazur.

« Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30