Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Potopa světa

Zpráva o velké potopě obsažená v bibli patří mezi nejmladší záznamy o této historické události. S jejím popisem se můžeme setkat už v dřívějších záznamech mnoha světových kultur, zejména pak v nejstarším eposu o Gilgamešovi, pocházejícím z 2. tisíciletí př. n. l. Také ale indiánské legendy ze Severní a Jižní Ameriky či lidová vyprávění z Havaje nebo z Číny mají svou potopu. Všechny tyto příběhy jsou si až nápadně podobné a referují pravděpodobně o téže události. Vědecké výzkumy z poslední doby ukázaly, že asi v roce 5600 př. n. l. došlo ke zvedání hladiny Středozemního a Egejského moře. Slaná voda pronikla do tehdy sladkovodního Černého moře a to zaplavilo okolní pobřežní roviny. Možná jsou však legendy o potopě světa jen důkazem většího počtu lokálních záplav, k nimž často docházelo.

« Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30