Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Ghetto

Části města, které byly vyhrazeny skupinám odlišným od ostatního obyvatelstva náboženstvím, etnickou příslušností nebo sociálním postavením, jsou označovány jako ghetta. Ve středověku existovala ghetta pro Židy; největší byla v italských Benátkách a v Římě, v německém Frankfurtu nad Mohanem a u nás v Praze. Židé se ze svých městských částí nesměli vystěhovat až do konce 19. století. I přesto zůstaly mnohé čtvrti evropských měst převážně nebo zcela židovské, a to až do holocaustu. Nacisté znovu zavedli povinnost Židů žít se v ghettech, což ale byla jen příprava k jejich hromadnému vyvražďování. Dnes jsou jako etnická ghetta označovány většinou hustě obydlené a zchátralé městské čtvrti, v nichž žijí převážně příslušníci menšiny. Na rozdíl od středověku je však k tomuto životu nenutí vládnoucí moc, ale chudoba a kulturní soudržnost. Tyto okolnosti brání obyvatelům ghett v přestěhování do jiné části města.

« Červenec 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31