Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Berlínská zeď

V ranních hodinách dne 13. srpna 1961 zahájily jednotky Národní lidové armády Německé demokratické republiky stavbu zdi, která oddělovala západní Berlín od východního Berlína a celého východního Německa. Celková délka opevnění kolem západního Berlína byla 155 kilometrů, šlo tedy o nejdelší betonovou zeď na světě. Tato stavba se pak po téměř 30 let stala symbolem studené války a oddělení východu a západu. Až do roku 1989 bylo při pokusu o útěk do svobodné západní zóny usmrceno téměř 250 lidí, 5 000 se útěk podařil. Není bez zajímavosti, že 574 z těchto úspěšných překročitelů byli příslušníci ochrany hranic. Berlínská zeď začala ztrácet svůj význam v létě roku 1989, kdy Maďarsko otevřelo své hranice na západ. Východoněmecké vedení se pod tlakem četných demonstrací odhodlalo zeď otevřít a 22. ledna 1990 bylo přistoupeno k její fyzickélikvidaci.

« Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30