Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Sokol

Českou tělovýchovnou organizaci Sokol založili roku 1862 Miroslav TyršJindřich Fügner nejprve jako Sokol pražský. Teprve podle jeho vzoru postupně vznikaly sokolské jednoty v dalších českých městech a později i v českých krajanských komunitách v zahraničí. Už v roce 1889 byla založena Česká obec sokolská, která sdružovala všechny sokolské jednoty v Čechách a od roku 1904 také na Moravě. V roce 1920 působila již jako Československá obec sokolská na celém území mladého státu. Již od dob svého vzniku pořádal Sokol pravidelná tělocvičná vystoupení, tak zvané slety. Ty měly demonstrovat vlastenecké a demokratické ideály sokolského hnutí a zcela jistě sehrály důležitou roli v českém národním zápase v podmínkách rakousko-uherské monarchie. Československá obec sokolská byla roku 1952 komunisty zrušena a k plné obnově činnosti Sokola v duchu původních tradic došlo až po listopadu 1989.

« Červen 2019 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30