Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Panamský průplav

Myšlenka propojení Atlantského a Tichého oceánu prokopáním průplavu přes nejužší území spojující Severní a Jižní Ameriku pochází už ze 16. století, kdy bylo na rozkaz krále Karla V. provedeno první topografické měření. Tehdy z projektu vodní cesty sešlo a Španělé raději zbudovali širokou a vydlážděnou Křížovou cestu vedoucí pralesem přes Panamskou šíji. Také železniční trať, která byla vystavěna v roce 1855, výrazně pomohla dopravě, ovšem myšlenka průplavu zůstávala i nadále živá. První seriózní práce zahájili v roce 1882 Francouzi, kteří pod vedením inženýra Lessepse, zkušeného realizátora průplavů, vykopali během sedmi let jen něco málo přes 30 kilometrů kanálu. Lessepsova společnost zkrachovala a v roce 1903 získala od nově založeného státu Panama souhlas k výstavbě kanálu americká vláda. Za deset let, v roce 1914, proplula Panamským průplavem první loď.

« Červenec 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31