Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Památky UNESCO

V roce 1972 byla na konferenci organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO ve Stockholmu schválena konvence o světovém dědictví. Tato mezinárodní dohoda o ochraně světového přírodního a kulturního dědictví vstoupila v platnost v prosinci 1975. Od té doby vzniká celosvětový seznam nejvýznamnějších chráněných objektů, a to jak přírodních tak vytvořených člověkem. Mezi ně dnes patří například palác a park ve Versailles, Yellowstonský národní park, hranice římského impéria v Německu, západonorské fjordy, Kreml a Rudé náměstí, ztracené město Machu Picchu, Velká čínská zeď, Tádž Mahal a mnoho dalších. Česká republika se připojila k Úmluvě v listopadu 1990 a od roku 1991, kdy se pro ni stala závaznou, zapsala na Seznam světového dědictví za 15 let celkem 12 lokalit. S některými z nich Vás v Minutách s encyklopedií seznámíme.

« Červen 2019 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30