Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Svatý Šebestián

Světec, jehož svátek si připomínáme každoročně 20. ledna, je patronem vojáků a válečných invalidů a ochráncem proti moru. Legenda vypráví, že Šebestián byl důstojníkem tělesné gardy císaře Diokleciána, který byl zapáleným pronásledovatelem křesťanů. V jeho službách využil Šebestián možnost přístupu k celám s vězni, kterým se pak snažil všemožně pomáhat. Když se to císař dozvěděl, nechal svého neposlušného služebníka přivázat ke stromu a střílet na něj z luků. Šebestiána probodaného šípy našla vdova Irena, která se zasloužila o mladíkovo brzké uzdravení. Šebestián pak znovu Diokleciána obvinil z pronásledování křesťanů. Císařovi služebníci rebela dlouze bili a jeho mrtvé tělo hodili do stoky. Odtud jej vylovila jistá paní Lucina a pohřbila na místě dnešní baziliky svatého Šebestiána. Světec je často zobrazován jako mladý muž připoutaný ke stromu a probodaný mnoha šípy.

« Červen 2019 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30