Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Korida

Zápasy člověka s býkem znaly už prastaré civilizace Kréťanů a Etrusků, o čemž svědčí archeologické nálezy. Dnes je ovšem za vlast koridy považováno Španělsko, i když je pěstována také v Portugalsku, Mexiku nebo jižní Francii. Do Španělska ji přinesli Maurové a zprvu se s býky utkávali šlechtici na koních v rámci tréninku válečného umění. Zápasy se stávaly zlatým hřebem nejrůznějších slavností a postupně získávaly popularitu i mezi prostým lidem. Pravidla koridy, kterou bychom ovšem měli nazývat plným španělským výrazem „corrida de toros“ neboli „běh býků“, byla stabilizována začátkem 18. století. Tehdy se už býčí zápasy začaly podobat těm dnešním. Skupina tak zvaných „toreros“ se snaží kopími odvrátit útoky býka a zasáhnout ho oštěpy do šíje. „Matador“ pak pomocí červené látky zvané „muleta“ usměrňuje pohyb poraněného býka tak, aby ho na závěr mečem „estoque“ usmrtil.

« Srpen 2019 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31