Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Král Šalamoun

Syn zakladatele Judsko-izraelského království Davida se narodil asi v roce 960 před naším letopočtem. Za období jeho vlády v letech 972 až 932 před naším letopočtem se mu podařilo dokončit proces rozkladu staroizraelské kmenové společnosti, zejména administrativními reformami. V Jeruzalémě nechal postavit pověstný chrám, jeho království obchodovalo s Egyptem. Byl ovšem také velkým podporovatelem umění a tradice mu připisuje autorství jednoho z nejznámějších textů Starého zákona, Písně písní. Král Šalamoun proslul svou moudrostí, díky níž řešil soudní spory. Z Bible je znám případ, kdy velmi konkrétně určil mezi dvěma ženami pravou matku dítěte poté co si je druhá přivlastnila. Poručil rozetnout je v půli, což novorodičku přimělo k tomu, aby se dítěte raději vzala, než by bylo připraveno o život. Termín šalamounské řešení se dodnes používá pro označení jednoduchého, vtipného a účinného řešení nějakého problému.

« Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30