Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Svatý Florián

Patron hasičů žil za panování císaře Diokleciána v době pronásledování křesťanů. Území dnešního východního Rakouska, kde se narodil, patřilo v té době římské provincii Noricum a Florián se po několika letech ve funkci velitele pluku stal jejím správcem. V roce 304 byl ale pro svou víru sesazen a trestán, přičemž mu byla přítěží jeho obětavá pomoc podobně stíhaným křesťanům. Protože odmítl vzdát se víry, byl svržen z mostu do řeky Emže s mlýnským kamenem přivázaným kolem krku. Jeho mrtvé tělo bylo nejprve pohřbeno nedaleko Lince a později bylo převezeno do Říma. V roce 1183 byly Floriánovy ostatky transportovány do polského Krakova a jejich malá část později dokonce do pražské svatovítské katedrály. Ve vodě umučený světec má totiž chránit město před požáry, což dokumentují také jeho typická vyobrazení s vědrem vody, kterou hasí rozběsněný živel.

« Červenec 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31