Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Lípa

Je zvláštní, že slovanským národním symbolem je právě lípa. Vždyť přece v celé střední Evropě byl symbolickým stromem už od dob Keltů mohutný dub s tvrdým dřevem. Rozřešení je snad možno nalézt v historických souvislostech. V červnu roku 1848 se v Praze konal Všeslovanský sjezd. Účastnili se ho zástupci Čech, Moravy, Slezska i Slovenska a dále pak Poláci, Rusíni, Chorvati, Srbové, Slovinci a Dalmatinci – tedy národy úpící pod habsburskou nadvládou. Dub byl tehdy více než kdy jindy vnímán především jako symbol velkoněmeckých snah a bylo proto rozhodnuto považovat za národní strom všech západních slovanů právě lípu. Jako státní symbol se pak důsledně používala po rozpadu Rakouska-Uherska. Opozice lípy proti německému dubu se v historii projevila ještě jednou, a to za druhé světové války. Tehdy byly samozřejmě státní znaky upraveny a rovněž symbol lipových ratolestí byl odstraněn.

« Červen 2019 »
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30