Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Kruhy v obilí

Čas od času rozčeří poklidnou hladinu života zemědělců na mnoha místech světa událost, která dodnes nebyla spolehlivě vysvětlena. Na polích s obilím nebo jinou zemědělskou plodinou vzniknou polehnutím rostlin pravidelné geometrické obrazce. Tyto agrosymboly jsou nejčastěji prezentovány jako výtvor nepozemských civilizací, existuje ovšem řada dalších vysvětlení. To nejjednodušší a nejčastěji správné označuje za původce symbolů člověka. V některých případech se autoři sami veřejně přihlásí, jindy jsou dodatečně odhaleni a hnáni k zodpovědnosti za zničenou úrodu. Dalším původcem mohou být atmosferické jevy, například vzdušné víry, jejichž působení může zapříčinit polehnutí vegetace. Několikrát byly záhadné kruhy vytvořeny při pokusu o přistání vrtulníku. Za odlišnými vlastnostmi rostlin v určité oblasti mohou stát také vlastnosti půdního podloží a biologické vlivy. Některé teorie zase hovoří o energetickém vlivu sil Země a vznik agrosymbolů vysvětlují jako pokus o komunikaci naší planety s lidmi.

« Leden 2020 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31