kyrie irving statement jersey kyrie irving statement jersey
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Abeceda

Až asi do 2. tisíciletí př. n. l. bylo pro zápis souvislých textů používáno znaků, z nichž každý vyjadřoval konkrétní věc. Teprve až Féničané si všimli hlavního nedostatku tohoto systému, totiž že je potřeba tolik znaků, kolik je v daném jazyce slov. Vymysleli proto soustavu symbolů, které vyjadřovaly 22 souhlásek, z nichž každá byla vyhrazena určité hlásce. Hlásku B například zapsali zjednodušenou kresbičkou domu, protože slovo „bet” znamenalo dům. Dalet neboli „dveře” daly vzniknout znaku pro hlásku D a například obrázek mořských vln se stal znakem pro hlásku M podle výrazu pro vodu „mem”. Přítomnost samohlásky ve slově se označovala písmenem „alef”, které mělo podobu býčí hlavy. Fénický systém později převzali Řekové, původním symbolům dali trochu jinou podobu a pozměnili jejich názvy. Jejich alfabeta pak dala základ dalším abecedám.

« Březen 2018 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31