Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

IQ

Metody přezkušování inteligence vycházejí z prací francouzského psychologa Alfreda Bineta, který sestavil první test IQ v roce 1905. Pomocí řady drobných úkolů tehdy zjišťoval, které děti s horšími učebními výsledky by měly být přeřazeny do zvláštní školy. Testy pro měření inteligence jsou vypracovány tak, aby asi 70 % lidí dosáhlo výsledků mezi 85 a 115 body. Zhruba 3 % testovaných překračují hranici 130 bodů a stejné množství nedosahuje hodnoty 70 bodů. Testy zkoumají logické myšlení, počítání s čísly, prostorovou představivost a výkon paměti. Zcela ale opomíjejí kreativitu a fantazii, a nejsou tedy schopny plně pojmout inteligenci v celé její komplexnosti. Je tedy žádoucí zdržet se jakýchkoliv dalekosáhlých interpretací této metody a je třeba ji brát s rezervou. Nižší počet bodů totiž neznamená nižší inteligenci, protože testy měří pouze určité dílčí funkce mozku.

« Červenec 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31