スーパーコピーシャネルバッグ スーパーコピーシャネル財布 Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Inkvizice

Na konci 12. století, kdy na papežském stolci seděl Inocenc III., se západní Evropou šířila nejrůznější kacířská hnutí. Jejich členové, kteří kázali názory odporující katolické víře, byli panovníky krutě stíháni a krvavě potlačováni. Inocenc III. tak v roce 1208 vydal bulu o církevním prokletí proti kacířům, a po něm nastoupivší Řehoř IX. v roce 1232 rozhodl o zřízení oficiální organizace závislé na církvi, která by kacířství potírala. Inkvizitorský úkol byl svěřen řádu dominikánů a ti vyvíjeli svou činnost po celé Evropě. Na shromáždění obyvatel vyzývali pod trestem vyobcování z církve všechny věřící, aby označovali kacíře. Ti pak byli většinou bez možnosti obrany mučeni a vězněni a celé 13. století bylo ve znamení hrůz páchaných církví. Od 14. století moc inkvizice oslabovala, ale k jejímu úplnému zrušení docházelo v řadě míst až ve století osmnáctém.

« Říjen 2020 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31