Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Kašpar Hauser

26. května roku 1828 se na norimberském rynku objevil neznámý chlapec. Na sobě měl obnošené šatstvo, kráčel velmi nejistě, jako by se právě učil chodit, a téměř nemluvil. U sebe měl pouze dopis adresovaný veliteli čtvrté eskadrony šestého pluku lehké kavalerie baronu Friedrichu von Wessenig. Ukázalo se, že chlapec po dlouhých 16 let vyrůstal bez styku s lidskou společností, v malé temné cele. Měl výborný sluch i zrak a projevovaly se u něho výjimečné schopnosti, které však časem ztrácel. Pátrání po jeho původu vedlo až k nejvyšším místům a zdálo se, že Kašpar je uneseným korunním princem Bádenska. Začaly se vést řeči o mocenských intrikách, které jen zesílily po neúspěšném pokusu o Kašparovo zabití roku 1829. Nakonec byl však Kašpar Hauser přece jen usmrcen jedním bodnutím dýky neznámého útočníka v prosinci 1833.

« Listopad 2017 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30