Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Keltové

Původní keltské kmeny mají své kořeny na území mezi prameny Dunaje, Rýna a Rhôny, ale kolem roku 500 př. n. l. začaly expandovat téměř po celé Evropě. Naše území tehdy obýval kmen Bójů, který dal vlastně nynější české kotlině jméno, neboť z keltského Boiohaemum vznikl dodnes používaný název Bohemia. Protože Keltové sami z náboženských důvodů nepořizovali žádné záznamy, nalézáme písemné zprávy o nich pouze u Řeků a Římanů. Ti v Galech, jak Kelty nazývali, viděli jen negramotné divochy a neustále se opíjející bojovníky. Keltové ale byli především zemědělci, uměli zpracovávat kovy a znali i hrnčířský kruh. První silnice a mosty na našem území vznikly právě jejich zásluhou. I dnes je možné u nás vystopovat pozůstatky keltských sídel, z nichž podle mnohých odborníků bylo nejdůležitějším oppidum na vrchu Hradiště u Stradonic nedaleko Berouna.

« Květen 2019 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31