Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Konstantin a Metoděj

O misii, kterou podnikli dva soluňští bratři na našem území v druhé polovině 9. století, je mnohé známo. O životě obou existují však jen kusé dobové zprávy. Nejvíce se dovídáme z tak zvaných moravsko-panonských legend neznámého autora, sepsaných pravděpodobně až po smrti obou misionářů. Oba se narodili v Soluni v dobře situované rodině pravděpodobně slovanských rodičů. Dobře ovládali slovanský jazyk a uměli jím plynně hovořit. Metoděj studoval právo a byl úředníkem, ale později se stal prostým mnichem. Konstantin si zvolil duchovní stav hned po skončení studií a brzy byl vysvěcen na kněze. V době, kdy vstoupili na území velké Moravy, bylo Metodějovi už 48 let, Konstantin byl o 12 let mladší. Vyučovali zde ve staroslověnštině, pro kterou Konstantin vytvořil vhodné písmo zvané hlaholice a do níž přeložili části bible i právní texty.

« Květen 2019 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31