Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Morseovka

Autorem dodnes známého kódování abecedních znaků do podoby čárek a teček je americký malíř a vynálezce Samuel Morse. Je až s podivem, jak tento umělec dokázal prosadit svůj vynález elektromagnetického telegrafu a jak je i dnes, v době e-mailů a mobilů, jeho abeceda známá. K jejímu oficiálnímu zrušení při komunikaci v lodní dopravě došlo až roku 1999. Samuel Morse se v roce 1832 vracel lodí z Evropy, kde studoval malířství. Na palubě se seznámil s fyzikem Jacksonem, který mu ukázal nejrůznější kejkle s elektromagnetem. Morse byl jeho představením ohromen a začal se zabývat myšlenkou využití elektromagnetu v telegrafii. Z počátku o jeho vynález neměl nikdo zájem, až roku 1844 byla zřízena první telegrafická linka z Washingtonu do Baltimore. Dráty byly prý zavěšeny na stromech a jako izolátory sloužily pivní lahve.

« Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30