kyrie irving statement jersey kyrie irving statement jersey
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Prostituce

Poskytování sexuálních služeb za úplatu nebo protihodnotu je mnohými často označováno za nejstarší řemeslo. I když by se o tomto tvrzení dalo zdárně polemizovat, je pravdou, že prostitutky byly známy již v hluboké historii. Své zlaté období zažily patrně ve starověkých Aténách a Korintu. Venušina služba, jak zde byla prostituce označována, byla dokonce využívána v boji proti homosexualitě. Aténský filozof a zákonodárce Solon nechal v rámci boje proti smilstvu mezi stejnými pohlavími zřídit v 6. století př. n. l. první nevěstinec. S nastupem křesťanství začala být prostituce chápána jako zavrženíhodná činnost, avšak církvi se ji zcela vymýtit nikdy nepodařilo. Ve vrcholném středověku se prostituce dokonce stala v pravém slova smyslu řemeslem, které bylo zatíženo daněmi a chráněno před nekalou konkurencí. Prostitutky byly ale zároveň nuceny provozovat svou činnost mimo centra, před branami měst.

« Březen 2018 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31