Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Sklářství

Objev výroby skla byl dlouho připisován Foiničanům, avšak pozdější nálezy skleněných předmětů dokazují, že výroba skla byla známa v Egyptě a Mezopotámii nejpozději ve 3. tisíciletí př. n. l. Sklo bylo vyráběno tavením křemene se sodou a k jeho barvení se používalo příměsí různých kovů. V nejstarší době bylo sklo odléváno do hliněných forem a za studena řezáno. Na přelomu 2. a 1. století př. n. l. vznikly nové techniky tlačení skla do forem a především foukání skla, které bylo objeveno patrně v Sýrii krátce před počátkem našeho letopočtu. Tyto metody byly přeneseny do Itálie a do dalších zemí římského impéria a sklo se brzy stalo běžným spotřebním zbožím. V době římské se zdobilo rytím, malbou a vykládáním různobarevným sklem. Z tvarů skleněných nádob převládaly poháry, hluboké mísy a zejména láhve.

« Prosinec 2019 »
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31