Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Svatba

Svatební obřad je starý snad jako lidstvo samo, i když samotný akt uzavření manželství má v různých dobách a v různých částech světa různou podobu. Už v dobách úsvitu lidských dějin šlo o záležitost, která byla významnou událostí nejen pro celou rodinu, ale pro celý kmen, protože dobrý sňatek se mohl příznivě projevit v jeho síle a hospodářské situaci. Proto nebylo žádnou výjimkou, že uzavření sňatku předcházela celá řada právních aktů, které měly zabezpečit výhodné podmínky nejen pro oba hlavní aktéry, ale i pro jejich okolí. Dlouhou dobu byla například oblíbeným trikem příbuzenstva nevěsty tak zvaná „cena za nevěstu“, kdy byl ženich povinen hmotně vyplatit svou nastávající. Dodnes je tento zvyk praktikován v některých částech Afriky a například standardní cena za nevěstu z kmene Zuluů je 13 kusů dobytka.

« Květen 2019 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31