Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Zeměpisná jména

Nejstarší toponyma, tedy vlastní jména označující oblasti, kraje, města nebo třeba pohoří, pocházejí na našem území ještě z předslovanské doby a jsou jimi pojmenovány hlavně řeky. Jméno Vltava například vzniklo z germánského výrazu Wilth-ahwa - divoká voda a Morava má původ v latinském mare, tedy moře. I u jmen lidských sídlišť se můžeme setkat s některými původně německými - například Tanvald nebo Lanškroun, případně s jinojazyčnými, jako třeba Beroun, který byl původně Veronou stejně jako v Itálii. Naprostá většina měst a vesnic v České republice byla pojmenována podle některé charakteristiky jejich někdejších obyvatel, podle jejich příslušnosti k určité osobě nebo podle výrazných krajinných charakteristik. Ve Velvarech například lidé hodně vařili, v Petrovicích byli všichni spřízněni s nějakým Petrem a Jedlová dostala jméno podle lesního porostu, který byl jistě nedaleko.

« Květen 2019 »
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31