Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Dreyfusova aféra

V roce 1894 byl ve Francii obviněn důstojník Alfred Dreyfus z vyzrazení vojenského tajemství Německu. Po lživém procesu byl vynesen rozsudek, který silně ovlivnily antisemitské předsudky, protože Dreyfus byl židovského původu. Mezitím, co byl odsouzenec uvězněn na Ďábelském ostrově u pobřeží Francouzské Guayany, rozdělila se francouzská společnost na dvě skupiny. Tradiční pravice, klerikálové a antisemité o Dreyfusově vině nepochybovali, zatímco liberálně a pokrokově smýšlející intelektuálové se postavili do čela kampaně na jeho obhajobu. Když byl o čtyři roky později, tedy v roce 1898, jiný důstojník zproštěn obvinění ze zrady i navzdory důkazům o opaku, situace se vyhrotila. Major Esterházy byl nakonec nucen přiznat, že zfalšoval důkazy proti Dreyfusovi, a ten byl omilostněn a v roce 1906 zproštěn všech obvinění. Dreyfusova aféra znamenala otřes ideálů republikánské Francie a výrazně ovlivnila další vývoj francouzské politické scény.

« Duben 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30