スーパーコピーシャネルバッグ スーパーコピーシャネル財布 Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Glóbus

Někdy v polovině 2. století př. n. l. vytvořil řecký filozof Krates z Mallu první zmenšený model Země, když překreslil téměř sto let starou mapu Eratosthéna z Kyrény na kouli. Mimo tehdy známý svět zobrazoval jeho glóbus také tři další kontinenty, o kterých mohli mít antičtí učenci jestli vůbec nějakou, tak jen velmi mlhavou představu. Nejstarším dochovaným zmenšeným modelem Země je Behaimův glóbus z roku 1492 - z téhož roku, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Ta tedy pochopitelně na Behaimově „zemském jablku“, jak své dílo nazýval, zachycena není. Zato jsou na něm zakresleny tři známé kontinenty a celá řada větších ostrovů v Atlantickém oceánu. Glóbus o průměru padesáti čtyř centimetrů byl vyroben z lepenky napnuté na kouli z dřevěných obručí a je potažen vrstvou sádry, na níž je nalepen mapový pergamen. Dnes je uložen ve sbírkách Německého národního muzea v Norimberku.

« Září 2020 »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30