Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Holubářství

Holub domácí patří mezi nejdéle zdomácnělá zvířata, neboť jeho domestikace začala už asi před 6000 lety v Přední Asii a Mezopotámii. Nejprve pochopitelně hlavně pro užitek, neboť holubí vejce i maso holoubat byly žádanou pochoutkou. I na našem území se holubářství objevilo poměrně velmi brzy. První dochované záznamy sahají až do období vlády knížete Sáma v 7. století, kdy poddaný lid platil jako daň tři holuby z osoby. Za vlády Přemyslovců bylo do Čech dovezeno mnoho holubů z Orientu i ze západní a jižní Evropy. Ve 14. století byl už v Čechách chov holubů na velmi vysoké úrovni. K jeho organizaci docházelo v 18. a 19. století, kdy vznikaly holubářské cechy, které se řídily vlastními stanovami. Podle záznamů víme, že poslední z nich existovaly ještě roku 1848 ve Vamberku a Třebechovicích.

« Červenec 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31