スーパーコピーシャネルバッグ スーパーコピーシャネル財布 Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Hrady a zámky

Často se zde zmiňujeme o konkrétních hradech a zámcích České republiky. Obecně jsme se však pojmy hrad a zámek ještě nezabývali. Je třeba si všimnout, že čeština je jedním z mála jazyků, které tyto dva termíny rozlišují. V mnoha jazycích má totiž toto velké panské sídlo jednotné označení, odvozené od latinského „castellum“ – zdrobněliny názvu opevněného vojenského tábora. Termíny „hrad“ a „zámek“ byly i v češtině dlouho totožné a navzájem zaměnitelné. Dnes je ovšem již přísně oddělujeme, když „hradem“ označujeme sídlo vzniklé především z obranných důvodů. „Zámek“ je o tuto funkci ochuzen a slouží především jako reprezentativní obydlí. Hrady vznikaly dříve a jejich přerod na zámky je patrný již v pozdním středověku v 15. století. Tehdy docházelo k postupnému vývoji od výrazně pevnostní k reprezentačně obytné funkci.

« Říjen 2020 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31