Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay
Minuta s encyklopedií

Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?

Výsledky ankety
Obrázek

Heraldická zvířata

Zvířecí symbolika hraje v heraldice hlavní roli již od jejích počátků, tedy od 12. století, kdy vznikla jako způsob identifikace protivníků v bitvách a při rytířských turnajích. Mezi nejobvyklejší zvířata vyobrazovaná na štítech či korouhvích patřil jelen, lev, orel či pelikán, ale i mytický drak nebo pták Noh. Zvířata v heraldice symbolizovala vlastnosti, jejichž popis byl zachycen ve středověkých bestiářích. Leopard, který je v heraldice prakticky totožný se lvem, tak například představuje bdělost, odvahu a dravost. Pes je symbolem věrnosti a přátelství. Protože se ale tvůrci bestiářů spoléhali jen na zprostředkované informace, museli často zapojit i svou fantazii. Proto se heraldická zvířata často liší od svých přírodních vzorů. Levhart tak má orlí drápy, leopardovi chybí skvrny, zato má lví hřívu, tygr připomíná spíše vlka a pelikán má rysy sokola.

« Červenec 2019 »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31