Mapa pokrytí

mapa pokrytí
detail

Pořad Minuta s encyklopedií existuje již od roku 2004.

Znáte Minutu s encyklopedií?





Výsledky ankety

Sponzoři pořadu

Sponzorský vzkaz, který je možno umístit za každý odvysílaný pořad Minuta s encyklopedií, může být dlouhý maximálně 10 vteřin. Zpravidla začíná slovy: „Partnerem pořadu je...“, následuje obchodní název klienta v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, název výrobku či služby a stručný reklamní slogan. Sponzorský odkaz nesmí obsahovat telefonní číslo, cenu výrobku či služby a to ani slevu v procentech či v korunách, bližší specifikaci a charakteristiku výrobku či služby ani žádné kvalitativní ukazatele. Sponzorský vzkaz je možno dodat už jako hotovou nahrávku, která bude přiřazena na konec každého pořadu, nebo je možno jej po dodání textu nechat namluvit stejným hlasem, který předčítá Minuty s encyklopedií.

V minulosti se partnery pořadu staly například společnosti HUMI Outdoor, Schneider Electric, Atlas.cz nebo Klimatex. V prosinci 2008 je partnerem Minuty s encyklopedií společnost ELKOV Elektro, a.s. - velkooobchod elektromateriálem a svítidly.

Pro zájemce o sponzoring pořadu Minuta s encyklopedií je připraveno ukázkové CD a podrobný informační materiál, který Vám rádi na požádání dodáme.